31 მაი 2021პირდაპირი1 175 შეძენა23 მაი 20212 გადაჯდომა719 შეძენა24 მაი 2021პირდაპირი1 337 შეძენა26 მაი 2021პირდაპირი1 335 შეძენა25 მაი 20213830 შეძენა26 მაი 20212 გადაჯდომა703 შეძენა22 მაი 20212 გადაჯდომა687 შეძენა19 მაი 202131 019 შეძენა25 მაი 2021პირდაპირი1 105 შეძენა30 მაი 20211 გადაჯდომა383 შეძენა20 მაი 20211 გადაჯდომა483 შეძენა22 მაი 20211 გადაჯდომა551 შეძენა26 მაი 20211 გადაჯდომა376 შეძენა27 მაი 20212 გადაჯდომა637 შეძენა29 მაი 20211 გადაჯდომა587 შეძენა18 მაი 20212 გადაჯდომა733 შეძენა24 მაი 20212 გადაჯდომა544 შეძენა21 მაი 20213649 შეძენა21 მაი 20212 გადაჯდომა438 შეძენა21 მაი 20211 გადაჯდომა391 შეძენა28 მაი 2021პირდაპირი1 081 შეძენა27 მაი 20211 გადაჯდომა426 შეძენა18 მაი 20213932 შეძენა28 მაი 20212 გადაჯდომა505 შეძენა27 მაი 20213840 შეძენა19 მაი 20212 გადაჯდომა811 შეძენა31 მაი 20211 გადაჯდომა383 შეძენა25 მაი 20212 გადაჯდომა637 შეძენა18 მაი 2021პირდაპირი1 403 შეძენა23 მაი 20211 გადაჯდომა490 შეძენა23 მაი 202131 742 შეძენა24 მაი 20211 გადაჯდომა385 შეძენა22 მაი 20213913 შეძენა24 მაი 20213775 შეძენა30 მაი 20213955 შეძენა26 მაი 20213842 შეძენა31 მაი 202131 040 შეძენა29 მაი 20212 გადაჯდომა387 შეძენა20 მაი 20213989 შეძენა31 მაი 20212 გადაჯდომა572 შეძენა20 მაი 20212 გადაჯდომა542 შეძენა25 მაი 20211 გადაჯდომა709 შეძენა18 მაი 20211 გადაჯდომა707 შეძენა19 მაი 2021პირდაპირი1 495 შეძენა28 მაი 20213652 შეძენა21 მაი 2021პირდაპირი1 251 შეძენა30 მაი 20212 გადაჯდომა716 შეძენა29 მაი 20213913 შეძენა28 მაი 20211 გადაჯდომა383 შეძენა26 მაი 202141 197 შეძენა19 მაი 20211 გადაჯდომა385 შეძენა6 ივნ 20211 გადაჯდომა471 შეძენა20 ივნ 20211 გადაჯდომა383 შეძენა8 ივნ 20211 გადაჯდომა272 შეძენა1 ივნ 202142 565 შეძენა10 ივნ 20211 გადაჯდომა320 შეძენა20 ივნ 20213660 შეძენა8 ივნ 20212 გადაჯდომა523 შეძენა7 ივნ 20211 გადაჯდომა385 შეძენა13 ივნ 20211 გადაჯდომა271 შეძენა1 ივნ 20211 გადაჯდომა406 შეძენა15 ივნ 20211 გადაჯდომა445 შეძენა7 ივნ 20212 გადაჯდომა389 შეძენა20 ივნ 20212 გადაჯდომა631 შეძენა30 ივნ 20212 გადაჯდომა410 შეძენა18 ივნ 20212 გადაჯდომა424 შეძენა9 ივნ 20212 გადაჯდომა560 შეძენა1 ივნ 20212 გადაჯდომა631 შეძენა30 ივნ 20213625 შეძენა9 ივნ 20211 გადაჯდომა273 შეძენა10 ივნ 20213756 შეძენა8 ივნ 2021პირდაპირი986 შეძენა15 ივნ 20212 გადაჯდომა474 შეძენა17 ივნ 20212 გადაჯდომა641 შეძენა20 ივნ 20214770 შეძენა7 ივნ 2021პირდაპირი1 390 შეძენა15 ივნ 20213531 შეძენა6 ივნ 2021პირდაპირი966 შეძენა22 ივნ 20213652 შეძენა17 ივნ 20211 გადაჯდომა387 შეძენა22 ივნ 20212 გადაჯდომა536 შეძენა10 ივნ 20212 გადაჯდომა726 შეძენა13 ივნ 20212 გადაჯდომა525 შეძენა9 ივნ 20213784 შეძენა6 ივნ 20213788 შეძენა1 ივნ 20213905 შეძენა13 ივნ 20213682 შეძენა6 ივნ 20212 გადაჯდომა467 შეძენა2 ივნ 20213821 შეძენა18 ივნ 2021პირდაპირი864 შეძენა17 ივნ 20214800 შეძენა2 ივნ 20211 გადაჯდომა385 შეძენა7 ივნ 20213706 შეძენა22 ივნ 20211 გადაჯდომა368 შეძენა22 ივნ 2021პირდაპირი888 შეძენა2 ივნ 20212 გადაჯდომა622 შეძენა17 ივნ 20213681 შეძენა2 ივნ 2021პირდაპირი987 შეძენა18 ივნ 20213507 შეძენა30 ივნ 202141 725 შეძენა30 ივნ 2021პირდაპირი893 შეძენა30 ივნ 20211 გადაჯდომა306 შეძენა1 ივნ 2021პირდაპირი1 076 შეძენა18 ივნ 20211 გადაჯდომა309 შეძენა9 ივნ 2021პირდაპირი929 შეძენა8 ივნ 20213822 შეძენა
Facebook კომენტარები