ისრაელმა დაამტკიცა უპრეცედენტო და ისტორიული კანონპროექტი, რომლის მიხედვით ის 2050 წლისთვის ნახშირბადის გამოყოფას მინიმუმ 85% -ით შეამცირებს.

რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კლიმატის გლობალური კრიზისის დაძლევას.

კანონპროექტი ეფუძნება ეროვნულ სტრატეგიას, რომელიც სუფთა და ეფექტიანი ტექნოლოგიების ბაზაზე 2030 წლისთვის 27%-ით შეამცირებს ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას.

წყარო: https://avianews.ge/israeli-2050-tslisthvis-nakhshirbadis-gamoqhophas-minimum-85-ith-sheamtsirebs/

Facebook კომენტარები