საქართველო მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 4 წლის შემდეგ გახდა. არჩევნები საბერძნეთში, ქ. ათენში, ორგანიზაციის ევროპის კომისიის რიგით 66-ე შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა.ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 35 სახელმწიფოდან საქართველოს 23-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.

საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ჩაიდოს ორგანიზაციის მიზნების დასახლება და შემდგომი წარმატებით განხორციელება, ასევე ახდენს მის ეფექტურ და გამორჩეულ ფუნქციონირებას. საქართველო თავის სტრატეგიულ გარემოშია განთავსებული, შეუძლია დაიცვას როგორც შავი ზღვის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების ინტერესები ტურიზმის განვითარების მიმართებაში.

გაეროს მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭო 35 წევრი ქვეყნის სახელმწიფოსგან შედგება და წარმოადგენს მტო-ს მმართველ ორგანოს, რომელიც ითვალისწინებს უზუნველყოფის ორგანიზაციის ეფექტურობას გლობალური დღის წესრიგის დაცვით და ტურიზმის ინდუსტრიის პოლიტიკის ძირითადი საკითხებით.

Facebook კომენტარები