29 მაი 20212 გადაჯდომა801 შეძენა24 მაი 202131 205 შეძენა30 მაი 20211 გადაჯდომა567 შეძენა20 მაი 202131 563 შეძენა31 მაი 20212 გადაჯდომა947 შეძენა22 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა23 მაი 20211 გადაჯდომა585 შეძენა25 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა26 მაი 2021პირდაპირი1 388 შეძენა28 მაი 20213820 შეძენა27 მაი 20213963 შეძენა25 მაი 20213923 შეძენა20 მაი 20212 გადაჯდომა1 366 შეძენა29 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა24 მაი 20212 გადაჯდომა1 014 შეძენა23 მაი 202141 561 შეძენა23 მაი 20212 გადაჯდომა910 შეძენა27 მაი 20212 გადაჯდომა782 შეძენა26 მაი 20212 გადაჯდომა840 შეძენა28 მაი 20212 გადაჯდომა827 შეძენა24 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა23 მაი 202131 344 შეძენა29 მაი 20213934 შეძენა26 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა30 მაი 202131 124 შეძენა21 მაი 202131 170 შეძენა20 მაი 20211 გადაჯდომა1 663 შეძენა21 მაი 20211 გადაჯდომა459 შეძენა28 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა21 მაი 20212 გადაჯდომა975 შეძენა26 მაი 20213935 შეძენა30 მაი 20212 გადაჯდომა724 შეძენა27 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა22 მაი 20212 გადაჯდომა896 შეძენა31 მაი 20211 გადაჯდომა447 შეძენა25 მაი 20212 გადაჯდომა801 შეძენა31 მაი 20213898 შეძენა22 მაი 202131 115 შეძენა14 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა18 ივნ 2021პირდაპირი1 976 შეძენა18 ივნ 20213449 შეძენა13 ივნ 20212 გადაჯდომა689 შეძენა13 ივნ 20213682 შეძენა7 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა16 ივნ 20212 გადაჯდომა599 შეძენა12 ივნ 20213786 შეძენა24 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა26 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა24 ივნ 20212 გადაჯდომა685 შეძენა30 ივნ 20212 გადაჯდომა583 შეძენა9 ივნ 2021პირდაპირი1 899 შეძენა28 ივნ 20212 გადაჯდომა839 შეძენა6 ივნ 20213662 შეძენა23 ივნ 20213813 შეძენა15 ივნ 20213797 შეძენა11 ივნ 202143 348 შეძენა13 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა8 ივნ 20211 გადაჯდომა426 შეძენა2 ივნ 202143 394 შეძენა14 ივნ 20213591 შეძენა20 ივნ 20211 გადაჯდომა466 შეძენა24 ივნ 202143 793 შეძენა26 ივნ 20212 გადაჯდომა494 შეძენა10 ივნ 20214888 შეძენა16 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა30 ივნ 20213519 შეძენა5 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა13 ივნ 2021პირდაპირი2 058 შეძენა28 ივნ 20211 გადაჯდომა438 შეძენა21 ივნ 20212 გადაჯდომა450 შეძენა4 ივნ 20213683 შეძენა18 ივნ 20212 გადაჯდომა484 შეძენა28 ივნ 20213786 შეძენა11 ივნ 20212 გადაჯდომა600 შეძენა17 ივნ 20212 გადაჯდომა657 შეძენა25 ივნ 20213653 შეძენა29 ივნ 20212 გადაჯდომა520 შეძენა20 ივნ 20213673 შეძენა2 ივნ 20212 გადაჯდომა718 შეძენა9 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა19 ივნ 20213447 შეძენა17 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა30 ივნ 2021პირდაპირი2 058 შეძენა25 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა2 ივნ 20213766 შეძენა29 ივნ 20213523 შეძენა12 ივნ 20212 გადაჯდომა633 შეძენა17 ივნ 20213670 შეძენა27 ივნ 20213441 შეძენა11 ივნ 2021პირდაპირი2 058 შეძენა1 ივნ 202143 394 შეძენა9 ივნ 20213722 შეძენა16 ივნ 2021პირდაპირი2 016 შეძენა6 ივნ 2021პირდაპირი1 903 შეძენა23 ივნ 20212 გადაჯდომა626 შეძენა2 ივნ 2021პირდაპირი2 075 შეძენა19 ივნ 2021პირდაპირი1 899 შეძენა1 ივნ 20212 გადაჯდომა759 შეძენა2 ივნ 20211 გადაჯდომა438 შეძენა29 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა11 ივნ 20213710 შეძენა14 ივნ 20212 გადაჯდომა440 შეძენა7 ივნ 20213711 შეძენა19 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა9 ივნ 20212 გადაჯდომა624 შეძენა4 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა23 ივნ 2021პირდაპირი1 903 შეძენა27 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა16 ივნ 20213892 შეძენა6 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა22 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა10 ივნ 202131 245 შეძენა1 ივნ 20213991 შეძენა1 ივნ 20211 გადაჯდომა438 შეძენა12 ივნ 2021პირდაპირი1 976 შეძენა5 ივნ 20212 გადაჯდომა548 შეძენა25 ივნ 2021პირდაპირი1 903 შეძენა11 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა25 ივნ 20212 გადაჯდომა484 შეძენა22 ივნ 20212 გადაჯდომა492 შეძენა10 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა25 ივნ 202143 881 შეძენა3 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა20 ივნ 20212 გადაჯდომა647 შეძენა4 ივნ 20212 გადაჯდომა562 შეძენა19 ივნ 20212 გადაჯდომა451 შეძენა4 ივნ 2021პირდაპირი1 910 შეძენა21 ივნ 20211 გადაჯდომა447 შეძენა12 ივნ 20211 გადაჯდომა467 შეძენა3 ივნ 20213992 შეძენა21 ივნ 20213502 შეძენა27 ივნ 20212 გადაჯდომა434 შეძენა10 ივნ 20212 გადაჯდომა623 შეძენა23 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა4 ივნ 202144 204 შეძენა7 ივნ 20212 გადაჯდომა758 შეძენა3 ივნ 20212 გადაჯდომა714 შეძენა5 ივნ 20213877 შეძენა6 ივნ 20212 გადაჯდომა528 შეძენა8 ივნ 20212 გადაჯდომა699 შეძენა15 ივნ 20212 გადაჯდომა555 შეძენა15 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა24 ივნ 20213666 შეძენა8 ივნ 202131 271 შეძენა26 ივნ 20213469 შეძენა22 ივნ 20213480 შეძენა30 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა18 ივნ 20211 გადაჯდომა343 შეძენა3 ივნ 20214872 შეძენა
Facebook კომენტარები